Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 25.09.2007
Дата публікації 26.09.2007 08:41:30
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Звільнено члена наглядової ради ВАТ "Завод Південгідромаш" - Фонд державного майна України, код ЄДРПОУ 0032945, місце знаходження - м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Частка у статутному капіталі - 25,0%. Кількість акцій - 13940001 шт. 25.09.2007р. було отримано повідомлення про продаж пакету акцій, що належить державі в особі Фонду державного майна України. Таким чином, Фонд державного майна України вибуває з реєстру акціонерів ВАТ "Завод Південгідромаш". На підставі Статуту ВАТ "Завод Південгідромаш", якщо член Наглядової ради перестав бути акціонером, він автоматично вибуває зі складу Наглядової ради. ФДМУ перебував у складі Наглядової ради з початку існування ВАТ - з жовтня 1998р. Призначення нового члена Наглядової ради відбудеться на найближчих загальних зборах акціонерів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Телегуз Едуард Миколайович