Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 18.03.2011
Дата публікації 19.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Черговими загальними зборами акціонерів 18 березня 2011 року . прийнято рішення:
- про звільнення: голови наглядової ради ТОВ "Інвестком-5" - володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %, код ЄДРПОУ 33700974, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, перебував на посаді з 4 роки 4 міс.; члена наглядової ради ТОВ "Промінвестконсалтинг" - володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %, код ЄДРПОУ 34186468, непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має, перебував на посаді 4,5 роки; члена наглядової ради ТОВ "Південний завод гідравлічних машин"- володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 2 роки 4 міс., члена Наглядової ради Андріянової Євгенії Олександрівни, паспорт СВ 518911, виданий Ленінським РВ УМВС у Запорізькій обл. 02.04.2002р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 4 роки 4 міс., члена правління Муравйову Інну Володимирівну паспорт СА 887868, виданий Бердянським МВ УМВС у Запорізькій обл. 08.10.1998р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0, 0006 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 4 роки 4 міс.член правління Коцур Євгенія Олександрівна, паспорт СВ 133964, виданий Бердянським МВ УМВС у Запорізькій обл. 08.12.1999р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 4 роки 4 міс.член Ревізійної комісії Горбачова Наталія Володимирівна, паспорт СА 395454, виданий Бердянським РВ УМВС у Запорізькій обл. 20.02.1997р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0,036 %, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, перебував на посаді 4 роки 4 міс.;
- про призначення: головою наглядової ради YUZHYDROMASH INVEST LIMITED - володіє часткою статутного капіталу емітента 49,79 %(27762902 акції), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки, св-во про реєстрацію НЕ 273609; члена наглядової ради YUZHYDROMASH S.R.L. - володіє часткою статутного капіталу емітента 33,565 % (18715750 акцій) , св-во про реєстрацію №1945329і, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки; членом наглядової ради Муравйову Інну Володимирівну паспорт СА 887868, виданий Бердянським МВ УМВС у Запорізькій обл. 08.10.1998р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0, 0006 %(324 акції), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки, членом наглядової ради Грищенко Марину Володимирівну паспорт СА 266427, виданий Жовтневим МВ УМВС у Запорізькій обл. 20.08.1996р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0%(1 акція), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки, члена наглядової ради Кондратенко Олену Михайлівну паспорт СА 824507, виданий Жовтневим МВ УМВС у Запорізькій обл. 01.10.1998р.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %(1 акція), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки, члена правління Герасимчук Леонід Леонідович, паспорт СВ 171414, виданий 19.02.2000р. Бердянським МВ УМВС у Запорізькій обл.,володіє часткою статутного капіталу емітента 0,015%(8137 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки, члена правління Бухтіярову Тетяну Анатоліївну, паспорт СВ 170200, виданий 10.02.2000р. Бердянським МВ УМВС у Запорізькій обл,володіє часткою статутного капіталу емітента 0,01 %(5584 акцій), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки, члена Ревізійної комісії Величко Оксани Борисівни, паспорт СА 606295, виданий 12.11.1997р. Бердянським МВ УМВС у Запорізькій обл,володіє часткою статутного капіталу емітента 0 %(1акція), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, строк призначення на посаду 3 роки.

Особа, що підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством: Телегуз Е.М.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Телегуз Едуард Миколайович