Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 18.04.2012
Дата публікації 18.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00218012
1.4. Місцезнаходження емітента
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
06153 2-00-42 06153 2-35-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента
korrel@yuzhgidromash.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
yuzhgidromash.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення

18 березня 2012 р. емітентом отримана інформація (шляхом отримання реєстру акціонерів від ПрАТ "ВДЦП") про:

1. Продаж акціонером YUZHYDROMASH INVEST LIMITED ( місцезнаходження: Кіпр, Нікосія, Стасіну &Аріас Еленіс, 2) пакету акцій у кількості 27762901 шт., що становить 49,79% від статутного капіталу. Таким чином, пакет акцій цього акціонера зменшився та складає 1 акція, що становить 0% від статутного капіталу.

2. Придбання акціонером YUZHYDROMASH S.R.L. (місцезнаходження: Італія, Мілан, пл. Дель-Дуомо, 20) пакету акцій у кількості 27762901 шт., що становить 49,79% від статутного капіталу. Таким чином, пакет акцій цього акціонера збільшився та складає
46 478 651 шт., що становить 83,3548 % від статутного капіталу.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
голова правління Телегуз Е.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П. 18.04.2012 р.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Телегуз Едуард Миколайович