Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 19.04.2012
Дата публікації 19.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорізька область, м. Бердянськ, Мелітопольське шосе,77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правління. Тел: 0615320042
E-mail* Korrel@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Завод Південгідромаш"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00218012
1.4. Місцезнаходження емітента
71101 Бердянськ Мелітопольське шосе, 77
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
06153 2-00-42 06153 2-35-81
1.6. Електронна поштова адреса емітента
korrel@yuzhgidromash.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www,yuzhgidromash.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами емітента 19.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №13 від 19.04.2012 р.
Посадова особа YUZHYDROMASH INVEST LIMITED (свідоцтво про реєстрацію серія НЕ номер 273609 видане 21.10.2010 р. ), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 1 місяць.
Розмір пакету акцій, який належить посадовій особі: 1 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами емітента 19.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №13 від 19.04.2012 р.
Посадова особа YUZHYDROMASH S.R.L. (свідоцтво про реєстрацію номер 1945329 видане 21.10.2010 р. ), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 83,355%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 1 місяць.
Розмір пакету акцій, який належить посадовій особі: 46478651 шт.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами ПАТ "Завод Південгідромаш" 19.04.2012 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів №13 від 19.04.2012.
Посадова особа Пилипенко Ліна Іванівна (Паспорт: серія СВ номер 269393 виданий 19.09.2000 р. Бердянський МВ УМВС у Запорізькій обл.), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0008%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Пакет акцій, якій належить акціонеру - 471 шт.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами ПАТ "Завод Південгідромаш" 19.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів №13 від 19.04.2012
Посадова особа YUZHYDROMASH S,R,L, (Паспорт: серія д/н номер 1945329 виданий 18.11.2010 р. д/н), призначена на посаду Голова Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 83,3548%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Наглядової ради.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 46478651 акція.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Завод Південгідромаш" 19.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів емітента №13 від 19.04.2012р.
Посадова особа Пікулик Наталя Олексіївна (Паспорт: серія ВВ номер 680777 виданий 08.12.1998 р. Жовтневий РВ Маріупольського МУ УМВС у Донецькій обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інформація відсутня
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "Завод Південгідромаш" 19.04.2012 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод Південгідромаш" №13 від 19.04.2012 р.
Посадова особа Андріянова Євгенія Олександрівна (Паспорт: серія ЕК номер 479251 виданий 09.09.2009 р. ВВТР Запорізької обл.), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: інформація відсутня.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.


3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.
голова правління Телегуз Е.М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
голова правління Телегуз Едуард Миколайович