Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00218012
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 21/12/2006
Дата публікації 21/12/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод Пiвденгiдромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорiзька обл., м. Бердянськ, Мелiтопольське шосе, 77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правлiння
Контактна особа* Муравйова Iнна Володимирiвна - начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами. Тел: 06153 2-00-42
E-mail* www. yuzhgidromash. com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00218012 21/12/2006 1 кандидат у члени правлiння Сапронова Л.М. 0.014 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 член правлiння Бабiч Л.М. 0 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 член правлiння Сапронова Л.М. 0.014 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 член ревiзiйної комiсiї держава в особi ФДМУ 25 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 член Ревiзiйної комiсiї Волiна Н.П. 0.001 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 голова Ревiзiйної комiсiї Волiна Н.П. 0.001 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 член правлiння Коцур Є.О. 0 посадова особа непогашених судимостей не має. Володiє 10 акцiями.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 голова Ревiзiйної комiсiї Коцур Є.О. 0 посадова особа непогашених судимостей не має. Володiє 10 акцiями.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 член Наглядової ради Андрiянова Є.О. 8.57 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 член Наглядової ради ТОВ "Промiнвестконсалтинг" 24.8 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 член правлiння Муравйова I.В. 0.001 Посадова особа непогашеної судимостi не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 1 голова Наглядової ради ТОВ "Iнвестком-5" 24.98 посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 член Наглядової ради Муравйова I.В. 0.001 Посадова особа непогашеної судимостi не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 голова Наглядової Ради ТОВ "Українська система" 0 ТОВ "Українська система" володiє 1 акцiєю. посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
00218012 21/12/2006 0 член Наглядової ради "ТОВ "Українська керуюча компанiя" 0 ТОВ "Українська керуюча компанiя" володiє 1 акцiєю. посадова особа непогашених судимостей не має.
змiни вiдбулися на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв.