Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00218012
Тип інформації Порушення справи про банкрутство емітента
Дата виникнення 12/12/2006
Дата публікації 12/01/2007
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод Пiвденгiдромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорiзька обл., м. Бердянськ, Мелiтопольське шосе, 77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правлiння
Контактна особа* Муравйова Iнна Володимирiвна - начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами. Тел: 06153 2-00-42
E-mail* www. yuzhgidromash. com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Дата винесення ухвали про порушення справи про банкрутство Дата проведення підготовчого засідання суду Уповноважений орган, який призначено здійснювати нагляд за проходження процедури банкрутства Арбітражний керуючий Результати розгляду справи Примітки
12/12/2006 10/01/2007 Запорiзький обласний вiддiл з питань банкрутства
Адреса: м. Запорiжжя, пр. Ленiна,77,оф.91
Тел: д/н
Бордюг Одег Валерiйович
Тел: д/н
Прийняти заяву до розгляду. Порушити провадження по справi. Ввести мораторiй на задоволення вимог кредиторiв. Ввести процедуру розпорядження майна.
Ухвала "Про порушення провадження у справi про банкрутство". Справа №19/1/07 вiд 12.12.06р. Отримана пiдприємством 11.01.2007р.