Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00218012
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 10/06/2004
Дата публікації 10/06/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод Пiвденгiдромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорiзька обл., м. Бердянськ, Мелiтопольське шосе, 77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правлiння
Контактна особа* Муравйова Iнна Володимирiвна - начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами. Тел: (06153) 17-4-38
E-mail* server@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00218012 10/06/2004 0 Член Наглядової ради ТОВ "ФК "Прайвет ассетс менеджмент" 4.536 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 член Ревiзiйної комiсiї Пилипенко Л.I. 0.001 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 член Ревiзiйної комiсiї Ружова Л.О. 0.008 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 кандидат у члени Правлiння Сапронова Л.М. 0.014 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 кандидат у члени Ревiзiйної комiсiї Горбачова Н.В. 0.036 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 кандидат у члени Наглядової ради ТОВ "Пiвденний завод гiдравлiчних машин" 4.161 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 член правлiння Сокуров В.В. 0 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 Член Наглядової ради Муравйова I.В. 0.001 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 Член Наглядової ради Романченко Ю.О. 0.0004 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 Голова Наглядової ради ТОВ "Українська система" 24 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 член правлiння Бабiч Л.М. 0 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 Голова Наглядової ради ТОВ "Екомед" 0 Рiшення Наглядової ради вiд 10.06.04р. Посадова особа має 1 (одну) акцiю. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 Член Наглядової ради ТОВ "Українська керуюча компанiя" 24.255 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 кандидат у члени Ревiзiйної комiсiї Горбачова Н.В. 0.036 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 кандидат у члени Наглядової ради ТОВ "Пiвденний завод гiдравлiчних машин" 4.161 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 Член Наглядової ради ТОВ "ФК "Прайвет ассетс менеджмент" 4.536 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 член Ревiзiйної комiсiї Пилипенко Л.I. 0.001 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 член Ревiзiйної комiсiї Ружова Л.О. 0.008 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 кандидат у члени Правлiння Сапронова Л.М. 0.014 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 член правлiння Сокуров В.В. 0 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 Член Наглядової ради Муравйова I.В. 0.001 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 Член Наглядової ради Романченко Ю.О. 0.0004 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 Голова Наглядової ради ТОВ "Українська система" 24 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 член правлiння Бабiч Л.М. 0 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 0 Голова Наглядової ради ТОВ "Екомед" 0 Рiшення Наглядової ради вiд 10.06.04р. Посадова особа має 1 (одну) акцiю. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
00218012 10/06/2004 1 Член Наглядової ради ТОВ "Українська керуюча компанiя" 24.255 Рiшення Загальних зборiв вiд 10.06.04р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.