Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00218012
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 16/04/2004
Дата публікації 16/04/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод Пiвденгiдромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорiзька обл., м. Бердянськ, Мелiтопольське шосе, 77
Керівник* Телегуз Едуард Миколайович - голова правлiння
Контактна особа* Муравйова Iнна Володимирiвна - начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами. Тел: (06153) 17-4-38
E-mail* server@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00218012 16/04/2004 0 голова правлiння Самсонов Андрiй Якович 0 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 16.04.2004р.
00218012 16/04/2004 0 заступник голови правлiння Телегуз Едуард Миколайович 0 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 16.04.2004р.
00218012 16/04/2004 1 голова правлiння Телегуз Едуард Миколайович 0 Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 16.04.2004р.