Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00218012
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 29/03/2004
Дата публікації 29/03/2004
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод Пiвденгiдромаш"
Юридична адреса* 71101, Запорiзька обл., м. Бердянськ, Мелiтопольське шосе, 77
Керівник* Самсонов Андрiй Якович - голова правлiння
Контактна особа* Муравйова Iнна Володимирiвна - начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами. Тел: (06153) 17-4-38
E-mail* server@yuzhgidromash.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00218012 29/03/2004 0 голова Спостережної ради ТОВ "Фiнансова компанiя "Прайвет ассетс менеджмент" 4.536 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 29.03.2004р.
00218012 29/03/2004 1 голова Спостережної ради ТОВ "Екомед" 4.161 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 29.03.2004р.
00218012 29/03/2004 0 член Спостережної ради ТОВ "Екомед" 4.161 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 29.03.2004р.
00218012 29/03/2004 1 член Спостережної ради ТОВ "Фiнансова компанiя "Прайвет ассетс менеджмент" 4.536 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни сталися на пiдставi рiшення Спостережної ради ВАТ "Завод Пiвденгiдромаш" вiд 29.03.2004р.