Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


09.02.2007

Постанова № 18-ЗП

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Запорізьке ТУ


ПОСТАНОВА № 18-ЗП

м.Запоріжжя

2007-02-09

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власов В’ячеслав Геннадійович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо ВАТ “Завод Південгідромаш” (місцезнаходження: 71101 Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77; р/р 260023940 в ЦБВ АППБ “Аваль”, МФО 313827, код ЄДРПОУ: 00218012, тел.: (06153) 20042) в присутності представника товариства Бордюг Тетяни Євгенівни, яка діє на підставі довіреності № 01 від 25.01.2007р., та головного спеціаліста-юрисконсульта відділу розслідування та правозастосування Мануйлової Н.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2007р. уповноваженою особою ДКЦПФР, головним спеціалістом відділу аналізу та корпоративних фінансів Запорізького територіального управління ДКЦПФР Камановою П.Г., яка діє на підставі доручення від 09.01.2007р. №7/д, виданого начальником Запорізького теруправління ДКЦПФР Власовим В.Г., у процесі розгляду пакету документів з особливою інформацією ВАТ “Завод Південгідромаш”, наданого 15,01,2007р., вх. № 90/02 (відправний штемпель від 12.01.2007р.) порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства на підставі виявленого факту порушення вимог чинного законодавства про цінні папери, а саме: ВАТ “Завод Південгідромаш” несвоєчасно надало особливу інформацію щодо порушення справи про банкрутство емітента, яке відбулося 12.12.2006р., що є порушенням ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480- IV та п. 3.1. Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії № 5 від 10.02.2000р., зі змінами, затвердженими рішенням Комісії № 295 від 24.06.2003р. За даним фактом 30.01.2007р. Камановою П.Г. було складено акт № 15-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Завод Південгідромаш”. Для дачі пояснень та підписання акта про правопорушення представник товариства не з’явився, хоча був своєчасно повідомлений, що підтверджується квитанцією від 24.01.2007р. 01.02.2007р. начальником Запорізького територіального управління ДКЦПФР Власовим В.Г. винесено постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства, якою розгляд справи призначено на 09.02.2007 р., про що товариству повідомлено своєчасно, що підтверджується реєстром відправлених листів від 01.02.07р. В процесі розгляду справи було встановлено наступне: ВАТ “Завод Південгідромаш” несвоєчасно надало особливу інформацію щодо порушення справи про банкрутство, що є порушенням ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” № 3480- IV та п. 3.1. Положення про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами – емітентами облігацій, затвердженого рішенням Комісії № 5 від 10.02.2000р., зі змінами, затвердженими рішенням Комісії № 295 від 24.06.2003р. З 13.05.2006р. набрав чинності Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок”, норми якого відносять до особливої інформації про емітента інформацію про порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію. Частиною 2 ст. 41 цього ж Закону строки, порядок та форми подання особливої інформації про емітента встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положенням про надання особливої інформації акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 10.02.2000р. №5, зі змінами, затвердженими рішенням ДКЦПФР від 24.06.2003р. № 295 (далі – Положення), визначений перелік та склад особливої інформації, форми та порядок її подання акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій. Згідно до п. 3.1. Положення емітент протягом двох робочих днів після дати виникнення відповідної події зобов’язаний подати (кур’єром або поштою) повідомлення до Комісії. Таким чином, особлива інформація ВАТ “Завод Південгідромаш” повинна була бути подана товариством 13-14 грудня 2006 року. Товариство особливу інформацію надало до ЗТУ ДКЦПФР з порушенням визначеного дводенного терміну, а саме 12.01.2007р. В своїх поясненнях представник товариства вказала, що з 01.04.2002 р. Господарським судом Запорізької області було порушено справу про банкрутство ВАТ “Завод Південгідромаш” № 3/6/62(02). Ініціюючим кредитором по справі виступало ЗАТ “Запоріжтехкомплект”. 08.12.2006р. ухвалою Господарського суду Запорізької області по справі № 5/6/62(02) провадження по справі припинено у зв’язку з ліквідацією вказаного кредитора. Оскільки припинення провадження було вчинено без виклику представника сторін, про що свідчить ухвала від 08.12.2006 р. ВАТ “Завод Південгідромаш” не знало про припинення справи про банкрутство і вважало, що вона продовжує існувати. Однак, коли 11.01.2007р. підприємством було отримано ухвалу Господарського суду Запорізької області по справі № 19/1/07 від 12.12.2006р. про порушення провадження у справі про банкрутство, стало зрозуміло, що до суду надійшла заява нового кредитора і справу почато знову. Оскільки ухвала від 12.12.2006р. виносилась також без виклику учасників судового процесу, відповідно про її винесення підприємству стало відомо саме 11.01.07р. в день отримання поштової кореспонденції. Наступного дня, а саме, 12.01.2007р. ВАТ “Завод Південгідромаш” направило інформацію про порушення справи про банкрутство до Запорізького теруправління ДКЦПФР. Вважаю, що діями ВАТ “Завод Південгідромаш” та його керівних органів не допущено порушень законодавства, які могли б стати підставою для застосування штрафних санкцій. Враховуючи пояснення представника товариства та розглянувши копії наданих документів, встановлено, що в діяннях товариства відсутня вина, а отже, і склад правопорушення. Враховуючи вищевикладене та на підставі п.3.4. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.1997р. № 2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.2001р. № 27) із змінами та доповненнями,

ПОСТАНОВИВ:

Справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ “Завод Південгідромаш” закрити за відсутності в діянні складу правопорушення. Постанова набирає чинності з моменту її винесення. Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено. Рішення може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або суду у встановленому законодавством порядку.